Categorieën
Nieuws

Realiseer kostenreducties door te focussen op de kostenposten waar je controle over hebt

In goede economische omstandigheden focussen de financiële afdelingen van veel gemeenten op het faciliteren van een proces dat voorgesorteerd is op groei en ambities in plaats van op het in controle krijgen van de kosten. In onzekere economische tijden wordt er meer waarde gehecht aan het reduceren van de kosten in de gemeentelijke uitgaven.

Financiële collega’s alsmede bestuurders van gemeenten zijn zich ervan bewust dat er in onzekere tijden kosten gereduceerd moeten worden. Echter, financiële verantwoordelijken die er dus bewust van zijn dat er geen volledige zichtbaarheid- en controle is over waar, wanneer en hoe er geld wordt uitgegeven in hun gemeente, weten voor welke uitdagingen ze staan.

Zonder inzichten over waar, wanneer en hoe er betalingen worden gedaan door de crediteurenadministratie en andere gemeentelijke diensten, wordt het een uitdaging om controle uit te oefenen op momenten dat er discipline en snelle- en effectieve aanpassingen benodigd zijn. Dit lijdt er toe dat gemeenten niet de volledige scope in beeld hebben om kostenreducties door te voeren. Het resultaat hiervan is dat er ingrepen worden gedaan in uitgaven die met actuelere kennis en inzichten niet of minder hard nodig zouden zijn.

Het kan voor gemeenten moeilijk zijn om inkomsten te voorspellen in onzekere tijden, omdat veel organisatorische inspanning normaal gesproken naar het genereren van inkomsten en daarmee liquiditeit gaat.

In deze onzekere tijden is het interessant om te onderzoeken hoe er liqidietit gegeneerd kan worden vanuit de crediteurenadministratie van gemeenten. Er zou allereerst gefocust moeten worden op de posten van de gemeentelijke uitgaven waar een hoge mate van controle is en op posten die een grote impact hebben op een positieve liquiditeit. Met name op gemeentelijke uitgaven kunnen besparingen worden gedaan die een hoge impact hebben op de liquiditeit, maar ook op de continuïteit van een gemeente.

Elke gemeente kan betere uitkomsten realiseren als er stappen worden genomen om de uitgaven onder controle te krijgen. Dit betekent echter niet dat er op de traditionele manier kostenbesparingen moeten worden doorgevoerd. Volgens een onderzoek van McKinsey2 is de opbrengst uit traditionele kostenbesparingen beperkt tot 2 procent, terwijl het toepassen van digitale- en analytische tools de kosten verder kunnen reduceren bij nog eens 5 procent.

In andere woorden; traditionele kostenbesparingsmethoden zullen tegenwoordig niet meer genoeg opleveren. Financiële teams moeten tegenwoordig uitgerust zijn met meer data en betere technologieën om effectieve kostenbesparingen te kunnen realiseren. #analyzer® #gemeentenanalyzer #crediteurenadministratie #liquiditeit #spendLab

1https://www.coupa.com/business-resilience/

2https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bubbles-pop-downturns-stop

Categorieën
Nieuws

SpendLab levert haar maatschappelijke bijdrage om gemeenten bij te staan in deze financieel uitdagende periode

In deze bijzondere tijden worden de gemeenten opnieuw financieel hard geraakt, zo bleek gisteren uit een analyse van het NRC dat een derde van de gemeenten de begroting niet positief krijgt in 2020. Het FD berichtte eerder al op 16 april over de krakende gemeentebegrotingen als gevolg van de coronacrisis Een deel daarvan kampt al jaren met problemen om de begroting rond te krijgen door de verlagingen uit het gemeentefonds en oplopende kosten binnen het sociaal domein, specifiek de Jeugdzorg en Wmo.

In de afgelopen twee jaar heeft SpendLab ruim 60 gemeenten ondersteund bij het onderzoeken van de crediteurenadministratie. Dit genereert direct liquiditeit vanuit onverschuldigde betalingen en verkeerd geboekte of in rekening gebrachte BTW, die we namens de gemeente terugvorderen. Onze Risk- en Compliance rapportages over de administratie ervaren gemeenten echter als nog belangrijker. Voor ons onderzoek analyseren we 100 procent van alle crediteurendata en controleren geautomatiseerd iedere boekingsregel met de bankdata en de afgedragen BTW. Deze data vormt de blauwdruk voor gemeenten om keuzes te maken als het gaat om inkoop, opschoning leveranciersgegevens en behouden van controle inzake uitgaande kosten in de toekomst vanuit crediteurenadministratie.

In de afgelopen periode heeft SpendLab ‘best practices’ vanuit 60 recente gemeenteproducten vertaald in een Gemeentelijke Analyzer. Vanuit kennis en ervaring leveren we een bijdrage aan het in control zijn over uw crediteurendata. Op basis van deze data genereren we financiële liquiditeit uit het verleden en sturingsinformatie om keuzes te maken naar de toekomst. In een reeks blogs en Webinars zullen we vanuit SpendLab inzetten op kennisdeling naar gemeenten. We willen graag onze bijdrage leveren om gemeenten in deze uitdagende financiële periode actief bij te staan. #SpendLab #analyzer #analyzergemeenten