Beperkte grip door decentrale inkoopfuncties

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor om budgetverantwoordelijkheid op verschillende niveaus binnen de organisatie te beleggen. Dit heeft doorgaans een positief effect op de algehele kostenbewustwording van medewerkers. Echter, als zorgprofessionals eveneens verantwoordelijk worden gemaakt voor cruciale onderdelen van het inkoopproces, kan dit een onbedoeld en kostenverhogend effect hebben door beperkte grip op inkoop. Naast dat deze medewerkers minder tijd overhouden om zorg te verlenen, resulteert de decentralisatie van verantwoordelijkheid vaak in een wildgroei aan werkwijzen en leveranciers. Hierdoor wordt het onmogelijk om schaalvoordelen te benutten en beleidsmatig de kwaliteit van leveranciers te waarborgen.

Om dit te voorkomen is het voor een zorgorganisatie van belang van de beperkte grip af te stappen om zicht te krijgen gehele inkoopketen. SpendLab identificeert de verschillende onderdelen binnen deze keten en legt daarmee de bronnen van verspilling bloot. Verder adviseren wij over de verduidelijking van taken en rollen die horen bij de strategische, tactische en operationele inkoopniveaus. Bovendien zorgen wij voor een (nieuw) helder inkoopbeleid dat aansluit bij de praktijk. Figuur 1 beschrijft een voorbeeld van inkoopniveaus en -functies waarbij inkoop zowel centraal als decentraal zijn georganiseerd.

inkoop 1

Figuur 1: De drie niveaus van het inkoopproces.

De operationele inkoopfunctie heeft als taken het bestellen van goederen en diensten, het bewaken van de levering (controle) en de nazorg waarbij goederen en diensten op de juiste plek in de interne organisatie terechtkomen. De tactische inkoop houdt zich bezig met het specificeren van de wensen van de interne organisatie ten behoeve van een goederen en diensten, het selecteren en contracteren van leveranciers. Overkoepelend richt de strategische inkoopfunctie zich op het inkoopbeleid- en strategie zodat het inkoopproces als geheel aansluit bij de missie en visie van de zorgorganisatie. Bovendien kan er ook gekozen worden om delen van verschillende inkoopfuncties te outsourcen.

Een bijdrage leveren aan een gezonde bedrijfsvoering zodat een zorginstelling zich kan focussen op kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat is waar we ons bij SpendLab iedere dag maximaal voor inzetten.

Bent u benieuwd wat we voor uw zorginstellingen kunnen betekenen? Download dan onze whitepaper of neem direct contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

Wilt u meer weten over de projecten die wij uitvoeren en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem een kijkje bij onze services waar we uitleggen
hoe SpendLab op het gebied van Accounts Payable Recovery Audit of Kostenbesparingen een toegevoegde waarde kan leveren aan uw organisatie.

U kunt ook altijd contact opnemen met info@spendlab.com of bellen naar +31(0)20709100 om gelijk met een van onze collega’s in contact te komen.

Bent u benieuwd hoe wij uw organisatie kunnen helpen?

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.