Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst

Het toepassen van horizontaal toezicht is voor de belastingdienst een van de manieren om vast te stellen of belastingplichtigen hun verplichtingen nakomen. Bij horizontaal toezicht stelt de belastingdienst samenwerking centraal. Naar aanleiding van de uitkomsten van het project Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht is de belastingdienst vanaf 2020 horizontaal toezicht breder gaan inzetten. Hierbij richt de belastingdienst zich ook op het afsluiten van convenanten met gemeenten. Bovendien wil de belastingdienst binnen de te realiseren samenwerking graag verbeteringen doorvoeren die de kwaliteit van de samenwerking verbeteren. De belangrijkste verandering daarbij worden de verbeteringen in het proces van vooroverleg en het differentiëren van het toezicht aan de hand van de verrichte werkzaamheden door de fiscaal dienstverleners. Gemeenten zullen in de toekomst via een fiscale self-assessment de werking van de getroffen beheersmaatregelen moeten vaststellen door bijvoorbeeld interne monitoring of statistische verantwoorde steekproeven.

Het verder ontwikkelen van het Horizontaal toezicht biedt de gemeentelijke fiscalist de mogelijkheid om de fiscale functie binnen de gemeente verder uit te bouwen. Zo kan bijvoorbeeld een fiscaal jaarplan en een fiscaal jaarverslag opgemaakt worden als onderdeel van een Taks Control Framework. Daarmee kan verantwoording worden afgelegd richting de Belastingdienst en de gemeente. Het enerzijds verrijken van het Taks Control Framework met de juiste informatie en het anderzijds monitoren en actief participeren in de dagelijkse fiscale vraagstukken die een gemeente ontmoet bij het uitoefenen van haar overheidstaken, vormt voor veel gemeenten een dilemma.

Het verzamelen van de juiste informatie om daarmee het Taks Control Framework als beheersmiddel op de juiste wijze te laten functioneren vraagt veelal om additionele arbeidsinspanning. Juist omdat binnen financiële systemen verschillende procesgangen samenkomen, laat de juiste stuurinformatie zich niet makkelijk onttrekken. De fiscalist wordt in die opzet gedwongen een groot deel van zijn tijd te besteden aan administratieve zaken, terwijl juist zijn of haar fiscale kennis en actieve sturing binnen de organisatie gewenst is.

SpendLab helpt gemeenten om de fiscalist in zijn kracht te laten functioneren. Met de inzet van de SpendLab Analyzer wordt, door de toepassing van meerdere data-analyses, de fiscalist arbeidsintensieve controles bespaart en kan hij zich volledig richten op de fiscale advisering binnen de gemeentelijke organisatie.

Binnen de SpendLab Analyzer zijn specifieke analyse- en lijncontroles ingeregeld die een volledig inzicht geven in gehanteerde btw- verwerking. Daarbij geeft een fijnmazige analyse optimaal inzicht in enerzijds onterecht kostenverhogend geboekte btw alsook btw die op basis van de regelgeving onterecht is gecompenseerd c.q. in aftrek is genomen. De integrale controle van de data levert de fiscalist op die wijze de gewenste stuurinformatie die inzicht geeft in het functioneren van ingeregelde beheersmaatregelen. Naast het actualiseren van het mengpercentage ontvangt eveneens de ingeregelde btw tabel een aanscherping. De SpendLab Analyzer plaatst de fiscalist in de regiefunctie waarmee het horizontaal toezicht onderbouwd kan worden met de juiste cijfers en tijdig procesverbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Wilt u meer inzichten in de uitdagingen voor gemeenten en bent u benieuwd hoe onze dienstverlening uw gemeente verder kan helpen? Neem dan direct contact op met Andre Weitjens, Sectorlead Gemeenten via andre.weitjens@spendlab.com of download direct onze whitepaper om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen voor gemeenten in 2022.

Wilt u meer weten over de projecten die wij uitvoeren en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem een kijkje bij onze services waar we
uitleggen hoe SpendLab op het gebied van Accounts Payable Recovery Audit of Kostenbesparingen een toegevoegde waarde kan leveren aan uw organisatie.

U kunt ook altijd contact opnemen met info@spendlab.com of bellen naar +31(0)20709100 om gelijk met een van onze collega’s in contact te komen.

Bent u benieuwd hoe wij uw organisatie kunnen helpen?

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.