Leaders in Spend Justification

& Game Changers in Accounts Payable

SpendLab acquires S-DNA

In the past period SpendLab Recovery and SupplierDNA, better known under the name S-DNA, have entered into a partnership that has led to the acquisition of S-DNA by SpendLab. Clients and licensees of both organizations have seen a significant growth in results for the past several months due to the combination of available knowledge and technology. The growth in the number of algorithms within the Analyzer® ensures a further deepening of analysis results and insights within the purchase-to-pay process. An important consideration for S-DNA was and still is the compliance standard that SpendLab offers in combination with certifications such as ISO 27001; in the near future, the aim of SpendLab is to obtain the SOC 2 certificate, which requires economies of scale. SpendLab works with over 100 data science -and audit professionals worldwide and has a leading position in Recovery audits: identifying and recovering undue payments and improving compliance for organizations.

By sharing knowledge the quality and the results that are achieved for our clients advance continuously. For the clients of S-DNA this means that a certified process will be available and for the clients of SpendLab this means a further deepening and digitization of processes and results. The Analyzer® 2.0 is now ready for you and your organization to use. Transparency, reliability and partnerships will remain the values that are top priority in our cooperation with clients.

Would you like to know more about this collaboration, the projects or the subscription types that we have to offer, then please contact Marsha Martens, account manager at SpendLab, on telephone number +31 (0)6 822 43856. If you have any questions about this press release, then please contact Jos Houben, CEO of SpendLab, via jos.houben@spendlab.com.

Dutch below:

Overname S-DNA door SpendLab Recovery B.V.

“In de afgelopen periode zijn SpendLab Recovery B.V. en SupplierDNA B.V., beter bekend onder de naam S-DNA, een samenwerking aangegaan die heeft geleid tot de overname van S-DNA door SpendLab Recovery. Opdrachtgevers en licentiehouders van beide organisaties zien sinds enkele maanden al een groei in resultaten door de samenvoeging van de aanwezige kennis en technologie. De groei van het aantal algoritmes binnen de Analyzer zorgt voor een verdere verdieping van analyseresultaten en inzichten binnen het purchase-to-pay proces. 

Een belangrijke overweging voor S-DNA was de compliance van SpendLab Recovery met certificeringen zoals ISO 27001; in de nabije toekomst wordt ook gestreefd naar SOC 2 en daarvoor is schaalgrootte nodig. SpendLab Recovery werkt met ruim 100 data sciences en audit professionals wereldwijd vanuit NL en heeft een leidende positie in Recovery Audits: het identificeren en terughalen van onverschuldigde betalingen en het verbeteren van de compliance voor organisaties.

Door het delen van kennis nemen de kwaliteit en de behaalde resultaten voor onze opdrachtgevers toe. Voor S-DNA opdrachtgevers betekent dit een gecertificeerd proces en voor SpendLab Recovery klanten betekent dit een verdere verdieping en online digitalisering van processen en resultaten. De Analyzer 2.0 staat inmiddels gereed voor u en uw organisatie om in gebruik te nemen. Transparantie, betrouwbaarheid en partnerschap blijven de waarden die we in onze samenwerking met relaties voorop blijven stellen. 

Wilt u meer weten over deze samenwerking of projecten en abonnementsvormen die we vanuit deze samenwerking te bieden hebben, neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde accountmanagers Marsha Martens, op telefoonnummer +31 (0)6 822 43856. Bij vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jos Houben (CEO SpendLab) via jos.houben@spendlab.com.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Ouder nieuws
Recent

SpendLab acquires S-DNA

In the past period SpendLab Recovery and SupplierDNA, better known under the name S-DNA, have entered into a partnership that has led to the acquisition

Read More »

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over SpendLab? Neem gerust contact met ons op.