Nieuws

Root cause analysis: essential in today’s Recovery Audits

Getting to the heart of the problem is essential in many industries. For companies in all industries, it is important to analyze why something went wrong and how it can be prevented in the future. This is fundamental to success. The same goes for Recovery Audits. Recovery Audits have become a go-to mechanism for recovering …

Root cause analysis: essential in today’s Recovery Audits Lees verder »

Trends in Accounts Payable Risks (download)

Directly download our new article that provides in-depth information about the current risks that we identify in the accounts payable data of our clients. An effective and well-functioning accounts payable department is vital for any organization. However, almost every enterprise corporation struggles to achieve it and is prone to accounts payable risks. Duplicate payments are …

Trends in Accounts Payable Risks (download) Lees verder »

De gevolgen van hoge indirecte kosten voor farmaceuten

In de afgelopen jaren is de GMP-sector ontzettend hard gegroeid. De uitdaging om competitief te blijven wordt daardoor steeds groter. Een van de voor de hand liggende maatregelen is het verminderen van indirecte kosten. Omdat de focus vaak op de productie ligt wordt er minder prioriteit gesteld aan indirecte kosten. Paradox van veiligheid en efficiëntie …

De gevolgen van hoge indirecte kosten voor farmaceuten Lees verder »

De impact van een Accounts Payable Recovery Audit op IT- en financiële projecten

Met een minimale belasting ondersteunt SpendLab uw organisatie met het genereren van liquiditeit door middel van een accounts payable recovery audit. Het uitvoeren van een accounts payable recovery audit zorgt voor structuur, een schoon stambestand en winstherstel vanuit leveranciers. In meerdere projectfasen van een IT of financieel project kan een recovery audit waarde toevoegen terwijl …

De impact van een Accounts Payable Recovery Audit op IT- en financiële projecten Lees verder »

Interview met Polle Westbroek

Met ruime ervaring op het gebied van kwaliteit en beveiligingsmanagement is Polle Westbroek sinds 2020 bij SpendLab in dienst als Quality & Security Manager. Zijn doel: ‘Het stimuleren van een bedrijfscultuur waarin continue procesverbetering, verantwoord datagebruik en hoge awareness op het gebied van informatiebeveiliging de norm is.’ Recentelijk zijn meerdere onderdelen in de SpendLab groep gecertificeerd in Informatiebeveiliging …

Interview met Polle Westbroek Lees verder »

SpendLab in Top 3 van ‘Slimste organisatie van Nederland’

We zijn trots dat SpendLab bij de Top 3 is geëindigd voor de titel ‘Slimste organisatie van Nederland 2021’. Deze titel wordt elke 2 jaar uitgereikt door de jury van de Dutch Business Intelligence & Data Science Award. De Dutch BI & Data Science Award™ is een initiatief van een onafhankelijke jury en Passionned Group, …

SpendLab in Top 3 van ‘Slimste organisatie van Nederland’ Lees verder »

Stijgende kosten voor tijdelijke inhuur beperken

De sector Zorg en Welzijn wordt de afgelopen jaren net als andere sectoren geconfronteerd met stijgende kosten voor tijdelijke inhuur (personeel niet in loondienst (PNIL)). De overige bedrijfskosten in de sector stegen tussen 2018-200 met 12% terwijl de kosten van personeel niet in loondienst in die periode met 21% zijn gestegen. Dit zorgt ervoor dat …

Stijgende kosten voor tijdelijke inhuur beperken Lees verder »

Wachttijden binnen de GGZ verkorten

De afgelopen jaren zijn de wachttijden binnen de GGZ opgelopen door personeelstekort. Helaas kunnen wachttijden in de GGZ leiden tot een verergering van de klachten van een patiënt. Daarnaast zijn er verdere maatschappelijke kosten verbonden aan wachttijden. Een verergering van de klachten van de patiënt maakt de behandeling immers duurder. Recent heeft de Nederlandse Zorgautoriteit …

Wachttijden binnen de GGZ verkorten Lees verder »

Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst

Het toepassen van horizontaal toezicht is voor de belastingdienst een van de manieren om vast te stellen of belastingplichtigen hun verplichtingen nakomen. Bij horizontaal toezicht stelt de belastingdienst samenwerking centraal. Naar aanleiding van de uitkomsten van het project Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht is de belastingdienst vanaf 2020 horizontaal toezicht breder gaan inzetten. Hierbij richt de belastingdienst …

Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst Lees verder »

SpendLab naar finale Dutch BI & Data Science Award 2021!

Wie wordt de Slimste organisatie van Nederland? De jury van de Dutch Business Intelligence & Data Science Award 2021 heeft na ampel beraad drie organisaties geselecteerd die in aanmerking komen voor de titel aller slimste organisatie van Nederland. De vertegenwoordigers van SpendLab, de Nationale Politie en Pon gaan door naar de finale. In dit artikel: …

SpendLab naar finale Dutch BI & Data Science Award 2021! Lees verder »

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording

Naar de toekomst moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De verantwoordelijkheid voor het rapporteren van de rechtmatigheid verschuift van de accountant naar het college. Hiermee leggen gemeenten verantwoording af over de naleving van de regels …

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording Lees verder »

Financiering bij zorginstellingen

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering bij zorginstellingen. De gedachte achter deze decentralisaties was dat gemeenten de zorg minder complex en goedkoper zouden kunnen organiseren. Gemeenten zouden namelijk beter in staat zijn om lichtere, integrale hulp te bieden die beter aansluit bij de vraag van cliënten en patiënten. In veel gevallen bleek dit …

Financiering bij zorginstellingen Lees verder »

Beperkte grip door decentrale inkoopfuncties

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor om budgetverantwoordelijkheid op verschillende niveaus binnen de organisatie te beleggen. Dit heeft doorgaans een positief effect op de algehele kostenbewustwording van medewerkers. Echter, als zorgprofessionals eveneens verantwoordelijk worden gemaakt voor cruciale onderdelen van het inkoopproces, kan dit een onbedoeld en kostenverhogend effect hebben door beperkte grip op inkoop. Naast dat …

Beperkte grip door decentrale inkoopfuncties Lees verder »

Het vastlopen van de gemeentelijke ICT

De ICT is in de loop van de jaren opgeschoven naar het hart van de gemeentelijke dienstverlening. Bij gemeentebestuurders en -secretarissen is het besef doorgedrongen dat een flexibele, goed draaiende gemeentelijke ICT-omgeving cruciaal is voor de dienstverlening. Maar om de broodnodige modernisering door te kunnen voeren, is het gewenst dat de gemeenten de regie terugkrijgen over …

Het vastlopen van de gemeentelijke ICT Lees verder »

Landelijke tekort aan verplegend personeel

Goede zorg draait om goed zorgpersoneel. Op dit moment is het echter een uitdaging om goed personeel te vinden én te behouden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2021) publiceerde recent een rapportage waaruit blijkt dat gemiddeld jaarlijks 20% van het zorgpersoneel uitstroomt. Dit resulteert niet alleen in een uitstroom van kennis, maar het …

Landelijke tekort aan verplegend personeel Lees verder »

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.