Gemeente Nieuws

Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst

Het toepassen van horizontaal toezicht is voor de belastingdienst een van de manieren om vast te stellen of belastingplichtigen hun verplichtingen nakomen. Bij horizontaal toezicht stelt de belastingdienst samenwerking centraal. Naar aanleiding van de uitkomsten van het project Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht is de belastingdienst vanaf 2020 horizontaal toezicht breder gaan inzetten. Hierbij richt de belastingdienst …

Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst Lees verder »

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording

Naar de toekomst moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De verantwoordelijkheid voor het rapporteren van de rechtmatigheid verschuift van de accountant naar het college. Hiermee leggen gemeenten verantwoording af over de naleving van de regels …

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording Lees verder »

Het vastlopen van de gemeentelijke ICT

De ICT is in de loop van de jaren opgeschoven naar het hart van de gemeentelijke dienstverlening. Bij gemeentebestuurders en -secretarissen is het besef doorgedrongen dat een flexibele, goed draaiende gemeentelijke ICT-omgeving cruciaal is voor de dienstverlening. Maar om de broodnodige modernisering door te kunnen voeren, is het gewenst dat de gemeenten de regie terugkrijgen over …

Het vastlopen van de gemeentelijke ICT Lees verder »

De projectuitvoering verliep probleemloos

Moerdijk is de eerste Nederlandse gemeente waarvoor SpendLab haar recovery onderzoek naar dubbele betalingen en btw-risico’s volledig digital remotely heeft uitgevoerd. Bij die gemeente is voormalig bedrijfsaccountant René van Santbergen dé specialist als het gaat om het opstellen van de jaarrekening. ,,Door de coronacrisis moesten we midden in het uitvoeringsproces van de recovery audit op de crediteurenadministratie omschakelen naar digitaal …

De projectuitvoering verliep probleemloos Lees verder »

De financiële gezondheid van leveranciers

Door de recente gebeurtenissen in de wereld is de zakelijke omgeving vrijwel van de ene op de andere dag veranderd. De opstapeling van verschuldigde- en onverschuldigde betalingen, waardeketens die worden verstoord en bedrijven die failliet gaan zijn slechts enkele voorbeelden van de negatieve impact dat het coronavirus met zich meebrengt. Ook voor gemeenten is het van cruciaal …

De financiële gezondheid van leveranciers Lees verder »

Hoe kan een gemeente kosten reduceren

Er zijn veel maatregelen die het mogelijk maken om de uitgaven van gemeenten te reduceren en kosten beter beheersbaar te maken. Echter, het is de uitdaging om de juiste maatregelen te kiezen. “De vraag die gesteld moet worden is niet ‘Waar kan onze gemeente kosten reduceren?’, maar ‘Hoe kan onze gemeente kosten reduceren en daarbij …

Hoe kan een gemeente kosten reduceren Lees verder »

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.