Financiering bij zorginstellingen

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering bij zorginstellingen. De gedachte achter deze decentralisaties was dat gemeenten de zorg minder complex en goedkoper zouden kunnen organiseren. Gemeenten zouden namelijk beter in staat zijn om lichtere, integrale hulp te bieden die beter aansluit bij de vraag van cliënten en patiënten. In veel gevallen bleek dit niet zo te zijn. Het Sociaal Plan Bureau (2020) stelt vijf jaar na ingang van de decentralisaties dat het zorglandschap juist complexer is geworden. Dit komt voornamelijk door de toename in het aantal betrokkenen en de vermeerdering van wet- en regelgeving op lokaal niveau.

Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de druk op onder andere de crediteurenadministratie van een zorgorganisatie is toegenomen en dat de financiering bij zorginstellingen complexer is geworden. Er wordt van crediteurenadministraties verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (financië) wet- en regelgeving en deze adequaat toepassen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een leverancier een fout btw-tarief heeft doorbelast waardoor er de afgelopen tijd onterecht 21% is betaald over een bepaalde dienst terwijl deze eigenlijk vrijgesteld van btw had moeten zijn. Uiteraard moet er in zo’n situatie een correctie plaatsvinden, maar ook zal het proces zo ingeregeld moeten worden dat deze situaties zich niet meer voordoen. Daarnaast is het mogelijk dat u als organisatie onterechte betalingen aan een leverancier hebt overgemaakt of dat u bijvoorbeeld een factuur tweemaal hebt betaald. Om dit tot een minimum te beperken is een eenduidig fiatteringsproces cruciaal. Deze moet zo ingericht zijn dat werknemers die inhoudelijk weten wat voor type diensten en goederen er worden geleverd foutieve facturatie kunnen herkennen. In het geval dat er (vrijwel) nooit facturen worden afgekeurd, is de kans groot dat er geregeld incorrecte betalingen worden gedaan.

Het is daarom verstandig om structureel een accounts payable recovery audit uit te voeren van uitgaande geldstromen. Hierbij kijkt een crediteurenadministratie naar de cumulatieve betalingen die de afgelopen jaren gedaan zijn naar alle crediteuren. Indien hier fouten in worden ontdekt, kunnen deze tot vijf jaar terug worden gecorrigeerd. Wanneer betalingen gecorrigeerd worden, betekent dit dat een zorgorganisatie haar geld toch nog kan besteden aan datgeen waarvoor het eigenlijk bedoeld is: het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg.

SpendLab heeft meer dan 400 in-house algoritmen ontwikkeld die zorginstellingen helpen met het identificeren van onregelmatigheden in de crediteurenadministratie. Deze onregelmatigheden kunnen bestaan uit o.a. dubbele betalingen of onverschuldigde betalingen, onjuist- of onterecht geboekte btw, fraude en openstaande posten. Onze auditors interpreteren de resultaten en zorgen ervoor dat de onregelmatigheden in uw crediteurenadministratie worden verrekend én onterechte betalingen aan leveranciers worden voor uw organisatie teruggevorderd en incorrecte btw-afhandelingen worden gecorrigeerd.

Meer weten?
Bent u benieuwd naar wat SpendLab voor uw zorginstelling kan betekenen? Download dan onze whitepaper of neem gerust contact met ons op via frank.meeuwis@spendlab.com of het onderstaande contactformulier.

Wilt u meer weten over de projecten die wij uitvoeren en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem een kijkje bij onze services waar we uitleggen
hoe SpendLab op het gebied van Accounts Payable Recovery Audit of Kostenbesparingen een toegevoegde waarde kan leveren aan uw organisatie.

U kunt ook altijd contact opnemen met info@spendlab.com of bellen naar +31(0)20709100 om gelijk met een van onze collega’s in contact te komen.

Bent u benieuwd hoe wij uw organisatie kunnen helpen?

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.