Farma

De farmaceutische industrie wordt op dit moment geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen. Zo moeten de bedrijven in deze farma-sector voldoen aan strenge wet- en regelgeving (o.a. PUPSIT), worden er hoge kwaliteitseisen gesteld en dienen de farmaceutische instanties garanties af te geven ten aanzien van leveringen terwijl er een tekort aan personeel is in deze sector. Daarnaast is de druk in de farma industrie des te meer toegenomen door de coronapandemie. 

Deze ontwikkelingen maken de uitdagingen in de farmaceutische industrie complex en onderstrepen des te meer de noodzaak van een gezonde bedrijfsvoering. Zeker als u als farmaceutische instelling grip wilt houden op de kosten of als doel hebt om inkoopbesparingen te realiseren. SpendLab helpt u om uw organisatie toekomstbestendig te maken. Dit doen wij door het analyseren, implementeren en borgen van inkoop- en procesoptimalisaties.

Middels een data gedreven analyse identificeren wij waar inkoopbesparingen in uw organisatie mogelijk zijn. Wij toetsen onder andere wat de effectiviteit is van uw leveranciers- en contractmanagement, of uw inkoopprocessen efficiënt zijn ingericht en of uw organisatie inkoopt tegen marktconforme tarieven. Daarnaast analyseren wij de verschillende (operationele) processen binnen de organisaties, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Lean Six Sigma en APCIS onderdelen. Door inzicht te krijgen in de processen en te spreken met mensen op de werkvloer worden bottlenecks en kansen geïdentificeerd

Cases Farma

Onjuist gebruik van gesteriliseerde slangen

‘Eén van de wensen vanuit de klant was om meer grip te krijgen op haar uitgaven van siliconen productieslangen. Na verschillende brainstormsessies is er samen met de werkgroep (bestaande uit mensen van de productievloer en de afdeling Center of Expertise) voor gekozen om voor de simpele toepassingen over te stappen op een veel goedkopere 25m rollevering. De operator snijdt hierbij zelf de juiste lengte af en brengt RVS koppeling aan met een slangenklem en tie-wrappistool. De duurdere 2m kitlevering wordt enkel nog gebruikt voor kritische processen. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor een inkoopbesparing van 46%.’

 

Verlagen van inkoop-en inkeurkosten van chemicaliën

‘Gezamenlijk met de klant hebben we een “nut- en noodzaakonderzoek” gedaan voor al hun chemicaliën. Vanuit de historie had de farmaceut behoefte aan sucrose met een lage endotoxine-gehalte. Door productie, procurement en Center of Expertise met elkaar om tafel te brengen kwamen we erachter dat sucrose momenteel enkel als buffer werd gebruikt door een verandering in het medicijnassortiment. Naast de leadtime verkorting van 70% en de inkoopbesparing van 84%,  hebben we het inkeurproces met inachtneming van GMP-eisen efficiënter ingericht waardoor jaarlijks 58% aan inkeurkosten worden bespaard.’

Standaardiseren, vernieuwen en verspilling tegengaan

‘Tijdens het optekenen van process-charts bij de productie van medicijnen zagen we dat er verschillende soorten filters werden gebruikt voor gelijke functies.  De klant gaf aan dat dit historisch gegroeid is doordat zij als contract manufacturing organization (CMO) verschillende klanten hebben gehad die ieder vaak verschillende filters voorschreven. Door deze filters te standaardiseren en over te stappen naar nieuwere modellen hebben we 21% aan inkoopkosten bespaard. Daarnaast behoeven de nieuwe Nano gesteriliseerde next-gen filters niet geautoclaveerd te worden, waardoor het geen vocht vasthoudt en het eindproduct niet wordt verdunt, wat verspilling tegengaat.’

“Het is voor een Nederlandse farmaceut vandaag de dag een uitdaging om tegen schikkelijke kosten, goede producten te leveren. Dit komt voornamelijk door oplopende grondstofprijzen, toenemende regelgeving (o.a. PUPSIT), de bestaande regelgeving (GMP, EP) en de ontstane krapte op de arbeidsmarkt m.b.t. QA/QC personeel. SpendLab heeft naast een succesvol project bij de grootste plasmaverwerker van Nederland (2019 – 2021) sinds begin 2021 een nieuw project gestart bij één van de grootste plasmaverwerkers van België. De hoge besparingen (zowel op inkoopkosten als in procesoptimalisaties) en de opgedane GMP, EP en change control ervaring stellen SpendLab in staat om Nederlandse farmaceuten te ondersteunen bij het optimaliseren van de cash-flow en het strakker trekken van de bedrijfsprocessen.” – Eduardo Torres, Sectorlead Farma

Neem direct contact op met onze specialisten

farma pjotr

Pjotr Vriend
Consultant

farma ronald

Ronald Dohmen
Accountmanager

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.