• Home
  •  Identificeer onverschuldigde betalingen, corrigeer onjuist verwerkte btw, vorder gemiste winst terug.

   Krijg volledig inzicht in de btw-verwerking van uw organisatie.

   Identificeer en corrigeer (openstaande) saldo’s en onbekende tegoeden binnen de accounts payable recovery audit.

   Verkrijg een volledig inzicht in uw crediteuren administratie middels interactieve dashboards.

 • Nieuws & Publicaties
 • English
 • Deutsch

Gemeenten

Identificeer op basis van meer dan 450 in-house ontwikkelde algoritmen en geavanceerde analyses betalingsfouten, onjuist verwerkte btw en gemiste winsten binnen alle uitgaande betalingen binnen gemeenten.

Calculator-Gemeente

Bereken direct het financiële risico van uw gemeente

Geschat risico op jaarbasis, gebaseerd op 584 succesvolle recovery audits uitgevoerd bij gemeenten.

De uitdaging voor Gemeenten

Het takenpakket van gemeenten is sinds 2015 flink uitgebreid door de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Bovendien zorgt de beweging naar fusiegemeenten ervoor dat de druk op gemeentelijk personeel is toegenomen aangezien er meer taken moeten worden uitgevoerd met dezelfde personele bezetting. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op de wendbaarheid en de weerbaarheid van gemeenten. Er wordt immers van hen verwacht dat zij hun takenpakket zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren en tegelijkertijd voldoen aan hoge (financiële) kwaliteitseisen.

Uw Gemeente in Control

Om te voldoen aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld is het van belang dat gemeenten ‘in control’ zijn en processen effectief kunnen bijsturen op basis van data. Inzicht in (financiële) data geeft gemeenten de mogelijkheid om rechtmatig te handelen. Dit zorgt voor verbeterde grip op de primaire- en ondersteunende processen. De noodzaak van adequate sturingsinformatie is groot.

Een datagedreven oplossing

Een toekomstbestendige gemeente is ‘in control’ en maakt beslissingen op basis van beschikbare data. Het organiseren van gemeentelijke controle vraagt om expertise. SpendLab helpt uw gemeente hier graag bij. Wij stellen u in staat om sturingsinformatie uit uw eigen data te verkrijgen en financiële processen op een efficiënte wijze in te richten. Het resultaat is de creatie van financiële ruimte en gestroomlijnde processen.

Facts & Figures

Klantcases

Klanten staan bij ons centraal. Lees direct hoe onze recovery audits een bijdrage hebben geleverd aan het identificeren van onverschuldigde betalingen, het terugvorderen van gemiste winsten en het voorkomen van toekomstige risico’s. 

160+ Gemeenten gingen u voor

Vertrouwd door

Benieuwd wat wij voor uw Gemeente kunnen betekenen?

Download onze whitepaper

Kom alles te weten

Plan een gesprek in

Door onderstaande gegevens aan te leveren vraagt u een gesprek aan. In dit gesprek komt u alles te weten over hoe een accounts payable recovery audit ervoor zorgt dat u volledig inzicht én controle krijgt over alle uitgaande geldstromen.

Wij zullen uiterlijk binnen 24 uur contact met u opnemen.