Gemeenten

Het takenpakket van gemeenten is sinds 2015 flink uitgebreid door de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Bovendien zorgt de beweging naar fusiegemeenten ervoor dat de druk op gemeentelijk personeel is toegenomen aangezien er meer taken moeten worden uitgevoerd met dezelfde personele bezetting. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op de wendbaarheid en de weerbaarheid van gemeenten. Er wordt immers van hen verwacht dat zij hun takenpakket zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren en tegelijkertijd voldoen aan hoge (financiële) kwaliteitseisen. 

Om dit te kunnen verwezenlijken is het van belang dat gemeenten ‘in control’ zijn en processen effectief kunnen bijsturen op basis van data. Immers, inzicht in (financiële) data geeft de mogelijkheid tot rechtmatig handelen. Dit zorgt voor verbeterde grip op de primaire- en ondersteunende processen. De noodzaak van adequate sturingsinformatie is groot. Deze noodzaak is des te meer duidelijk geworden door de coronapandemie. Tijdens de pandemie is namelijk gebleken dat gemeenten een spilfunctie vervullen aangezien zij hun taken continu moeten blijven uitvoeren terwijl de inkomstenstromen van bedrijven en overheidsinstellingen achterblijven.  

Een toekomstbestendige gemeenten is ‘in control’ en maakt beslissingen op basis van beschikbare data. Het organiseren van gemeentelijke controle vraagt om expertise. SpendLab helpt uw gemeente hier graag bij. Wij stellen gemeenten in staat om sturingsinformatie uit hun eigen data te verkrijgen en processen op een efficiënte wijze in te richten. Het resultaat hiervan is de creatie van financiële ruimte en gestroomlijnde processen.

Benieuwd naar onze whitepaper voor gemeenten?

Cases Gemeenten

Van uitvoering naar regie door stuurinformatie

‘Het interne controleprgramma voor het proces van factuurbehandeling heeft in een kostenbesparing van 40% geresulteerd. Dit controleprogramma haalt de onvolkomenheden binnen de procesgang eruit en maakt  aard en oorzaak inzichtelijk. De organisatie genereert hierdoor stuurinformaite waardoor er een verplaatsing plaatsvindt van uitvoering naar regie. Door de inzet van dit controleprogramma wordt de noodzaak om dure externe specialisten in te huren aanzienlijk vermindert.’     

Terugwinnen van onterechte betalingen

‘Een grote leveranciersafhankelijkheid en de hoge kosten voor softwareaanpassingen maakt de inzet van financiële applicaties kostbaar. Door verregaande vormen van digitalisering laten systemen zich bovendien niet eenvoudig doorgronden in hun werking en worden noodzakelijke systeemaanpassingen vaak laat doorgevoerd. Met de inzet van geavanceerde software en de toepassing van unieke analysemethodieken werden onterechte betalingen snel inzichtelijk gemaakt en teruggevorderd.’


Integrale aanpak voor juiste toepassing btw

‘Het verzamelen en verrijken van het Tax Control Framework vraagt veel arbeidstijd van de fiscalist. Door het toepassen van een unieke integrale data-analyse, zijn binnen het proces van factuurbehandeling alle onvolkomenheden in de btw verwerking inzichtelijk gemaakt. Met de uitkomst van de analyse ontving de fiscalist de juiste informatie voor de opmaak van een kwalitatief hoogwaardige aangifte. Bovendien werden binnen de btw-tabel de juiste aanpassingen doorgevoerd en werd de berekening van het mengpercentage geactualiseerd.’

'Het geeft mij veel energie als wij met onze data-analyse klanten weten te verrassen met nieuwe inzichten in de BTW verwerking binnen hun financiële systemen. Het geeft veel voldoening als wij onze klanten de uitkomsten van onze unieke data-analyse zien omarmen. Vooral doordat de klant vaststelt dat hij met onze inzichten de eigen organisatie arbeidsintensieve controles bespaart en juist daardoor zelf meer regie en controle ervaart. Het besef dat een unieke data-analyse ontzorgt in risico's, maar bovenal inzichten geeft in substantiële kostenbesparingen, maakt een hele plezierige samenwerking compleet.'
Andre Weitjens
Sectorlead

Neem direct contact op met onze specialisten

ezgif-1-28ddc85773

Andre Weitjens
Sectorlead

ezgif-1-8bcf6ca3cc

Robin Nijman
Senior VAT Auditor

ezgif-1-166ab866ad

Ronald Dohmen
Accountmanager

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.