Ziekenhuizen

Kleinere ziekenhuizen met inkomsten tot 150 miljoen euro hebben een gemiddeld rendement van 1.4%. Ook voor grotere ziekenhuizen met inkomsten boven de 150 miljoen euro en een gemiddeld rendement van 1.6% is voorzichtigheid geboden. SpendLab levert haar diensten aan een trouw klantportfolio met daarin verschillende ziekenhuizen. In totaal is er bij 80% van de Nederlandse ziekenhuizen (zowel streek- als academische ziekenhuizen) een recovery audit uitgevoerd. Tevens zijn er academische ziekenhuizen welke al vier keer door SpendLab zijn ge-audit.

Vanuit SpendLab identificeren wij de volgende risico's:

Betaalde creditnota's:

Binnen deze sector zien wij dat leveranciers hun creditfacturen in sommige gevallen niet duidelijk specificeren. Hierdoor komt het voor dat scan en herkensystemen niet herkennen dat er een creditnota moet worden geregistreerd. Door de in-house ontwikkelde algoritmen van Spendlab worden deze risico’s gedetecteerd. Creditnota’s die niet zijn teruggevorderd, maar wel zijn uitbetaald dienen tweemaal te worden teruggevorderd.

BTW:

Doorgaans is het niet mogelijk voor ziekenhuizen om de btw op inkoopfacturen in voor aftrek te nemen. Door het grote klantportfolio van Spendlab hebben wij expertise opgedaan in het analyseren van deze uitzonderingen. De niet in voor aftrek genomen btw kunnen door middel van suppleties alsnog worden teruggevorderd. De processen en betreffende projecten op dit onderdeel zijn opnieuw ingericht.

Onbekende tegoeden: 

Een onderdeel van het audit recovery project is het afstemmen van de saldi van onze klanten tussen hun en hun leveranciers. Omdat ziekenhuizen niet altijd de keus hebben om naar een andere leverancier over te stappen, is de klant leveranciers relatie soms niet in balans. Het gevolg hiervan is dat BTW correcties, Cashback niet automatisch worden verrekend. Er moet actief worden geacteerd om deze creditgelden te incasseren.

Dubbele betalingen: 

Spendlab heeft zich gespecialiseerd in het analyseren van Big data. Door meer dan 400 algoritmen worden risico’s op regelniveau bloot gelegd. Met deze manier van analyseren wordt er op line items geanalyseerd waardoor er bijzonderheden en dubbelingen op gedeelte van facturen worden gedetecteerd. Omdat de ERP systemen en goedkeuringsmodules van onze klanten beter worden zien wij de standaard dubbele betalingen minder worden. Echter door de innovaties en de verschuiving naar onterechte en dubbele facturatie zien wij de risico´s niet verminderen maar verplaatsen. Waar het risico van een dubbele factuurboeking en dubbele betaling vaak intern ligt, is dit bij een dubbele of foutieve facturatie een externe schuld. Deze risico´s worden door Spendlab inzichtelijk gebracht, de onterecht verlate liquiditeit wordt teruggevorderd en d.m.v. root-cause analyses wordt advies gegeven om het proces te verbeteren.

“De coronacrisis leidt tot een financiële tweedeling in de ziekenhuissector. Kleinere ziekenhuizen zagen hun rendement dalen, terwijl dat bij grote ziekenhuizen juist omhoogging. Het rendement bij kleinere ziekenhuizen, met inkomsten tot 150 miljoen euro, ging achteruit van 1,5 tot 1,3 procent. Tegelijkertijd ging de verhouding tussen hun winst en omzet ook omlaag, naar 7,8 procent. Bij grote ziekenhuizen, met inkomsten vanaf 300 miljoen euro, steeg het rendement echter van 1,5 tot 1,7 procent. BDO waarschuwt  voor faillissementsrisico’s. Het accountantsbureau raadt ziekenhuizen daarom aan niet meer alle zorg aan te bieden, maar zich per ziekenhuis op een bepaald soort zorg te focussen. 

Verder zegt Van den Haak dat ziekenhuizen meer gebruik moeten maken van data en dat zorgverzekeraars zouden moeten betalen voor preventie en gezondheid in plaats van behandelingen van ziektes die meestal te voorkomen zijn. Dat verlicht de druk op ziekenhuizen.” – Chris van den Haak, de voorzitter Publieke Sector van BDO.

Neem direct contact op met onze specialisten

IMG_8312

Danny Strube
Sectorlead

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.