Zorginstellingen

Zorginstellingen helpen cliënten en patiënten een zo gezond mogelijk leven te leiden. Hierbij is het cruciaal dat zorgprofessionals ongestoord kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen leveren die aansluit bij de wensen en de behoeften van degene die hun zorg ontvangen. Dit kan alleen wanneer de gehele organisatie hieraan meewerkt. Een gezonde bedrijfsvoering en een sterke facilitaire organisatie kan het zorgproces namelijk niet alleen ondersteunen, maar zelfs versterken. Ook voor zorginstellingen is dit zeker essentieel.  

Het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering blijkt echter niet altijd haalbaar in de praktijk. De toenemende financiële druk zorgt ervoor dat bepaalde keuzes gemaakt worden die ten koste gaan van werknemers, cliënten en patiënten. Dit hoeft niet. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en kostenbesparingen te realiseren zonder dat de kwaliteit van de zorg in het gedrang komt.

Dit vraagt echter om expertise – niet alleen binnen het zorgproces, maar ook binnen de organisatie en structurering van toeleveranciers. SpendLab helpt uw zorginstelling of ziekenhuis met het verkrijgen van sturingsinformatie en het efficiënt inrichten van werk- en inkoopprocessen.

Benieuwd naar onze whitepaper voor zorginstellingen?

Testimonials

Benieuwd naar meer van deze testimonials?

Cases

Reduceren van oplopende wachttijden bij een jeugdzorginstelling

‘Het administratieve zorgproces rondom de aanmelding van nieuwe cliënten optimaliseren door sigma-methodiek. Dit resulteerde in het terugdringen van het aantal benodigde fte’s met 40%, een verkorting van de doorlooptijd van het proces en een reductie van activiteiten die geen waarde toevoegen aan het primaire proces. 

Terugdringen van de kosten van inhuur extern personeel bij een kinderopvang

Het consolideren van het aantal leveranciers door middel van een aanbesteding en het uniformiseren van de werkwijze voor de aanvraag en inzet van flexibele medewerkers. Dit resulteerde in een kostenbesparing van 10%, scherpe tarieven en een uniforme werkwijze met één centraal aanspreekpunt.’ 

Terugvordering van onrechtmatige betalingen voor een ouderenzorginstelling

Uit een analyse van de financiële data uit meerdere boekjaren bleek dat de ouderzorginstelling onterecht btw had betaald aan verscheidene leveranciers. De onterecht betaalde btw is teruggevorderd en de processen omtrent de btw-procedures zijn ingericht voor de instelling. 

'Bij de start van een project brengen we samen met zorgprofessionals verbetermogelijkheden in kaart. Door deze inzichten als uitganspunt te nemen, kunnen wij gelijktijdig de kwaliteit van zorg verbeteren en verspilling tegengaan. Zo dragen we bij aan de betaalbaarheid, toegankelijk en kwaliteit van zorg.'
Frank Meeuwis
Sectorlead

Neem direct contact op met onze specialisten

IMG_8483

Frank Meeuwis
Sectorlead

IMG_8312

Danny Strube
Sectorlead

IMG_8518

Lars van der Veen Accountmanager

farma ronald

Ronald Dohmen
Accountmanager

Flevoziekenhuis

*Voorheen uitgevoerd door ADC Performance Improvement

Riwis
Frion

Demo aanvragen

Krijg meer informatie over onze diensten of maak een afspraak met een van onze professionals.